Versek az ízületi fájdalmakról


Az ízületi gyulladás okai Feciorul de împărat, cel cu noroc la vînat című meséje nyomán A mese hőse, természetesen, királyfi; mert ne feledjük, hogy a Pseudo-Kinighetikos mintegy száz éve íródott, midőn tehette-e más, mint legalább királyfi azt, ami jólesett neki?

versek az ízületi fájdalmakról

Vadászni, ha éppen kedve tartotta - s neki igen, mert ez is módja elég előkelő a menekülésnek: a megszokott - s ennél fogva megunt - kényeztetés elől. S ne várjon megnyugtató megoldást. Hanem nyugtalankodjék, töprengjen s okuljon. Az ízületi gyulladás okai Ha ízületi fájdalom versek elértük célunkat - az utolsó szó úgyis ízületi fájdalom versek olvasóé.

versek az ízületi fájdalmakról

I Füveket ölel a bronzkarú medve, nyúzza, vigye, kinek ideje, kedve; túl a ciheresen vadkan inal, fáj a föld, fölsebzi lábaival, fáj a föld, fáj a fű, bokorág; robban, robban a fájás szívpitvarokban, forr az ég, éget, gyerünk, tovább, míg szusszal a tüdő, lépttel a láb bírja; - nyugalom? A királyfi kezét tövisek sebzik, úttalan utakon, süvítő sűrűben lohol; lova régen elmaradt mögötte, tisztáson, egy szál bárányfelhőhöz kötve. Hány napja, hány hava, hány nyara, hány tele telt itt, erdőn-síkon, hány vas esztendeje, teste röghöz durvult, szeme fényhez edzett, izmai rugalmas acélrudak lettek, apai szó szívét elhagyja hidegen, ízületi fájdalom versek zsivajhoz füle buta, tompa, farkas, medve, vadkan féli a vadonban, őz-ünők juhádznak szeme sugarától, jótanáccsal szolgál szajkó ha rikácsol, tanítói hangyák, táplálói gombák - mégis, mintha - átok?

versek az ízületi fájdalmakról

Tajtékot túr a kan, fogát ízületi fájdalom versek fúrja, ina rogy, lehe fogy, tápászkodnék újra, szemében véresen düh s félelem forog, toppant még, szédeleg, ízületi fájdalom versek, tántorog, feje csak lekoppan szürke szikla alatt, nyílzizzenés-hangú halálra vár a vad. Torpan a királyfi; mintha nem is földi- fáradt mozdulattal homlokát letörli; kerüli a vadat - tűnhetsz!

versek az ízületi fájdalmakról

Fejest bukik a nap a látóhatárról, az esthajnalcsillag sápadtan pislákol. Ernyed a királyfi, pihengél zsibbadtan, íj, tegez mellette kushad az alkonyban; leréved a szeme, hol a völgyben, alant, elhúz alacsonyan egy szűzfehér galamb, ellibeg, megfordul, fölméri a völgyet, körbe száll, fölsuhan, suhan egyre följebb; talpon versek az ízületi fájdalmakról királyfi, tapossa a sziklát, - álmában, imetten látja-e, amit lát?

S a madár is mintha biztatná, intene, hívná, csalogatná: jöszte, erre gyere, orra előtt lebeg, vezeti, s ő versek az ízületi fájdalmakról, vállára fegyverét, mit sem töprenkedik, erein ereje elárad tüzesen, erdőkön, pusztákon, sziklák s cserfák között, szürke magasságban bagoly hussan, köhög, patak cserfel, mit az!

versek az ízületi fájdalmakról

S lám, egy tisztás partján, kék sziklakő előtt ízületi fájdalom versek a galamb, megpihentetve őt, s szóval fölfeleli, turbékoló szóval, alig hangosabban, mint gyöngyöző ízületi fájdalom versek Sziklák lánya.

Lehet, hogy érdekel.

versek az ízületi fájdalmakról